مزایا

پیدا کردن زود هنگام مشکل دام
=
تولید بیشتر

مراقبت از هر گاو به صورت جداگانه منجر به تولید بیشتر شیر، زاد و ولد، کاهش بیماری ها، کاهش شیوع بیماری، پیدا کردن زود هنگام مشکل دام و بهتر شدن کیفیت شیر می شود، اما انجام این مراقبت با استفاده از نیروی انسانی زمان بر و هزینه بر می باشد. شرکت ما با انجام مطالعه و تحقیق بسیار و به کارگیری نیروهای خبره، با ارائه­­ ی محصول هوشیار دام، به شما دامدار محترم وضعیت دام مورد نظرتان را در هر لحظه که بخواهید نمایش می­ دهد.

تشخیص زمان صحیح زایمان، ذخیره زمان

در یک مزرعه به خاطر مشغله زیاد هیچ وقت بیکار نیستیم. بنابراین یافتن گاو درحال زایمان همیشه راحت نیست. هوشیار دام به شما در مدیریت این گاو در هر دقیقه از روز کمک می کند.

ویژگی ها

  • پیدا کردن زمان زایمان
  • ارتباط با مزرعه از خارج از آن به وسیله پیامک
  • آرامش روانی با وجود هشدارهای به موقع
گاو شیری
بررسی دقیق

بررسی دقیق تر، تصمیم بهتر

با بررسی دقیق هر دام در لحظه دلخواه، شما بهتر، دقیق تر  و زودتر از وضعیت سلامت و دمای دام خود مطلع خواهید شد. بنابراین شما می توانید با اطمینان بالا تصمیمات مدیریتی مزرعه خود را بگیرید.

ویژگی ها

  • مکان یابی دقیق و لحظه ای
  • نشان دادن دمای هر دام به صورت جداگانه
  • بررسی سلامت دام به صورت صنعتی